Webdizajn

Vytvoríme vám webstránky a dizajn vyladíme na mieru vašim požiadavkám. Určite budete spokojní!

Je to jednoduché.  Skontaktujte sa s nami, opíšte nám, aké webstránky potrebujete a zvyšok už nechajte na nás. Urobte prvé dva kroky k vašim novým webstránkam!
 
 • Webdizajn
 • Copywriting
 • SEO
 • PPC kampane
 • Výroba bannerov
 • Grafika do článkov
 • Optimalizácia obsahu
 
Už desiatky nami vytvorených webov denne ponúkajú užívateľom obsah s prehľadnou štruktúrou, funkčnosťou a to všetko vďaka logike, ktorú do každej webstránky vkladáme. Vieme, ako to v online svete chodi…

Neviete, čo je webdizajn? Prečítajte si, čo na to vševedúca Wikipedia:

Webový dizajn

Webový design alebo webdesign je súhrnom výsledných spracovaní návrhov a požiadaviek pre koncept, funkčné riešenie a vzhľad webovej lokality, ktorý má byť funkčne spôsobilý pre zobrazenie a interpretáciu webovými prehliadačmi, alebo inými grafickými užívateľskými rozhraniami (skr.: GUI – graphical user interface).

Prvé čo si návštevník stránky všimne je prirodzene vzhľad stránky: rozvrhnutie jednotlivých častí, farebnosť, obrázky, animácie, atď. – jedným slovom Web Dizajn. Práve toto vytvára prvý – najdôležitejší dojem.

Pri tvorbe webového dizajnu využívame:

 • Značkovacie jazyky [Markup languages] (napríklad HTMLXHTML a XML)
 • Webové štýly [Style sheet languages] (napríklad CSS a XSL)
 • Skriptovanie na strane klienta [Client-side scripting] (napríklad JavaScript)
 • Skriptovanie na strane servera [Server-side scripting] (napríklad PHP a ASP)
 • Databázy [Database technologies] (napríklad MySQL a PostgreSQL)
 • Multimédia [Multimedia technologies] (napríklad Flash)

Samozrejme, existuje množstvo iných kódovaní, jazykov a možností ako zapísať stránku, no tieto sú asi najpoužívanejšie a najrozšírenejšie.

Webové stránky môžu byť statické, alebo môžu byť naprogramované ako dynamické stránky, ktoré sa automaticky prispôsobujú vzhľadom alebo obsahom, v závislosti na množstve faktorov.

Zdroj: Wikipedia