Správa sociálnych sietí a reklamných kampaní

Snažíte sa neustále striehnuť nad výsledkami reklám, ktoré spravujete na sociálnych sieťach? Pravdepodobne ste prišli na to, že je to žrút času a vy tak zanedbávate svoju pôvodnú prácu. Správa sociálnych sietí a reklamných kampaní – social marketing vyžaduje plné nasadenie ako každá iná práca.

Práve preto sme tu my, aby sme sa o vaše účty a reklamy postarali. Sústreďte sa na svoju prácu a reklamné účty na sociálnych sieťach prenechajte na nás. Social marketing vybudujeme pre vás.

Správa sociálnych sietí zahŕňa:

 • zoznámenie sa s portfóliom služieb klienta
 • analýza trhu a návrh vhodnej stratégie
 • vypracovanie marketingového plánu a vhodnej stratégie
 • vytvorenie jednotnej identity pre komunikáciu
 • príprava produktových či marketingových príspevkov
 • plánovanie a správa príspevkov

Správa reklamných kampaní zahŕňa:

 • zoznámenie sa s portfóliom služieb klienta
 • analýza trhu a návrh vhodnej stratégie
 • vypracovanie marketingového plánu a vhodnej stratégie
 • vytvorenie jednotnej identity na komunikáciu
 • vytvorenie reklamných kampaní
 • správa reklamných kampaní
 • vyhodnotenie reklamných kampaní
 • návrh vhodnej stratégie na ďalšie obdobie

Staráme sa o účty na sociálnych sieťach viacerým firmám, od autodopravcu až po telekomunikačného operátora. Výsledky hovoria za nás a radi vás presvedčíme o tom, že social marketing posunie vpred aj váš biznis.

Okrem správy sociálnych sietí vieme pripraviť grafickú identitu či napísať PR článok presne na mieru marketingovým potrebám klienta. Ponúkame všetko na jednom mieste…

Social marketing označuje:

 • plánovanie marketingových aktivít a stratégií nekomerčných organizácií a/alebo
 • stratégie priamo alebo nepriamo zamerané na riešenie sociálnych úloh

Pojem „sociálny marketing“ bol prvýkrát použitý v roku 1971 autormi Kotler a Zaltman. Vzťahoval sa na aplikáciu marketingu pri riešení sociálnych a zdravotných problémov. Marketing dosahoval veľké úspechy pri presvedčovaní ľudí na nákup produktov ako Coca Cola, alebo obuv Nike, takže pomocou tohto argumentu vytvorili teóriu, že marketing môže podnietiť ľudí si osvojiť také správanie, ktoré zlepší ich život, ale i život spoluobčanov.

Veľa spoločenských a zdravotných problémov má základ v charaktere správania sa – či už je to šírenie sa AIDS, dopravné nehody, nechcené tehotenstvá – všetko sú to výsledky každodennej, dobrovoľnej ľudskej aktivity. Sociálny marketing poskytuje mechanizmy na riešenie takýchto problémov prostredníctvom osvojenia si zdravšieho životného štýlu.

Social marketing takisto ponúka veľkú možnosť ovplyvnenia správania sa a postojov nielen jednotlivca, ale takisto aj zákonodarcov a vplyvných záujmových skupín. Sociálni marketéri sa takisto môžu zacieliť na médiá, organizácie a iné rozhodujúce subjekty v spoločnosti, vládu nevynímajúc.

Sociálny marketing, podobne ako marketing všeobecný nie je teóriou samou o sebe. Skôr je to „kostra“ poskladaná z kostí iných vied ako psychológiasociológiaantropológia a komunikačných vied skúmajúcich možnosti ovplyvnenia ľudského správania. Podobne ako „normálny“ marketing, sociálny marketing takisto využíva postup logického plánovania procesov skladajúceho sa z výskumu orientovaného na spotrebiteľa, analýzy trhusegmentácie, určenia cieľov a identifikáciu stratégie a taktiky. Je založený na dobrovoľnej výmene výdavku a úžitku medzi dvomi, alebo viac stranami.

Social marketing je však oveľa zložitejší ako štandardný. Na rozdiel od neho zahŕňa zmenu hlboko zarytých názorov a postojov, a komplexnú zmenu ekonomického, spoločenského a politického prostredia často s veľmi obmedzenými prostriedkami. Navyše, kým hlavným cieľom marketingu je splniť očakávania vlastníkov, alebo akcionárov, v konečnom súčte sociálny marketér musí naplniť túžbu spoločnosti po zlepšení kvality života. Toto je oveľa viac ctižiadostivý, ale aj nejasný cieľ.

Social marketing – spoločné prvky:

Nemusíte byť expertom na marketing, aby ste mohli robiť marketing sociálny. Ale aj tak treba poznať niektoré základné princípy:

 • Poznajte publikum a vždy ho majte v strede pozornosti pri každom rozhodnutí. Sociálny marketing začína a končí pri cieľovom publiku. Ak chceme poznať príčinu toho, že publikum nerobí to čo očakávame, musíme pochopiť čo mu v tom bráni. A treba si uvedomiť že my sami nie sme cieľové publikum.
 • Akcia – proces zvyšovania pozornosti, zmeny postoja a rozšírenie vedomostí sú len vtedy hodnotné ak vedú k akcii, činu. Vždy majte jasno v tom, čo chcete aby publikum urobilo.
 • Nutnosť premeny – Ak chcete, aby sa osoba vzdala alebo zmenila starý návyk, prípadne prijala nový, musíte jej za odplatu ponúknuť niečo veľmi nápadité. V komerčnom marketingu je to výmena hmotná (Daj mi 20Sk, dám ti Pepsi) a aj nehmotná (pitím Pepsi získavaš všetko spojené s imidžom tejto značky).

Reklamné agentúry takisto očakávajú nejaký úžitok, alebo prospech z tvorby súvisiacej so sociálnym marketingom. Viac-menej ide o zlepšenie imidžu a tvorby goodwillu. Pri niektorých kampaniach sa agentúry dokonca predbiehajú, lebo často ide aj o otázku prestíže.

Zdroj: Wikipedia