Prevedieme vás celým procesom tlače a ochotne s vami prekonzultujeme všetko, čo je potrebné na dosiahnutie želaného tlačeného produktu.

Netrápte sa zložitými označeniami, skratkami a špecifikáciami, ktoré je potrebné uvádzať pri objednávkach tlače propagačných či iných materiálov. Na všetko sa spýtame…

  • knihy
  • noviny
  • časopisy
  • katalógy
  • letáky
  • plagáty
  • čokoľvek…