Marketing

Denne sa venujeme propagácii značky a budovaniu produktovej podpory pre veľkých klientov. Vytvárame kampane a grafickú identitu spoločnostiam, ktoré rastú a expandujú aj vďaka na mieru pripravenému marketingu.

Podpora podnikania je nutnosťou v každej vyspelej firme. Vieme ako podporiť podnikanie od požiadavky zákazníka až po realizáciu úspešnej kampane. Alebo: všetko od A po Z! Sme radi, že môžeme robiť marketing!

  • tvorba vizuálnej identity
  • budovanie mena
  • zvyšovanie povedomia


Sme marketingová autorita a vaše podnikanie podporíme vizuálnou identitou, ale aj kvalitnou marketingovou stratégiou.

Neviete, čo je Marketing? Prečítajte si, čo na to vševedúca Wikipedia:

Marketing

Marketing (někdy psáno také marketink; z angl.market – „trh“ a koncovky -ing, vyjadřující zpravidla děj nebo akci) je proces zaměřený na uspokojování potřeb zákazníka.[2] Pomocí nástrojů, metod a technik marketingového výzkumu dochází ke zjištění potřeb a přání zákazníka ze strany firem, státních institucí či dalších organizací; na základě zjištěných skutečností pak tyto organizace přijmou taková opatření, jejichž cílem je nabídnout zákazníkovi výrobky a služby s co největší přidanou hodnotou, ve správný čas, v ideálním místě a za vhodnou cenu. Marketing prostupuje všemi činnostmi firmy: od zajištění zdrojů, přes logistikuvýrobu a skladování až po prodej a zajištění poprodejního servisu. Marketingem se odborně zabývají marketéři.

Vznik a vývoj marketingu

Marketing vznikl v USA ve druhé polovině 19. století, kdy s rozvojem strojové výroby vznikla potřeba zabývat se výrobními metodami. V tomto období převažovala poptávka nad nabídkou, a tak nebyl zájem zaměřovat se na reklamu a docházelo ke snaze o maximalizaci obratu a zisku. Firmy se proto zabývaly problematikou, jak vyrobit co nejvíce zboží s minimálními náklady.

Tento tzv. výrobně orientovaný marketing fungoval zhruba do konce Velké hospodářské krize, kdy se marketing začal orientovat na prodej. V tomto období se pozornost marketingu přesunula do reklamy, jelikož na trhu začal vznikat nadbytek zboží a problémem výrobce nebyla výroba, ale prodej. Marketing orientovaný na prodej vedl ke snaze zabývat se různými průzkumy trhu, jejichž cílem bylo přizpůsobit výrobu tomu, co zákazník požaduje.

Od konce druhé světové války se hovoří o tzv. absolutním marketingu, což znamená, že se prakticky všichni zaměstnanci firem mají podřídit přání zákazníka dle hesla „náš zákazník, náš pán“.

Zdroj: Wikipedia