Grafické práce

Grafické práce patria k našej silnej stránke. Profesionálne pripravujeme pre klientov DTP podklady pre tlač už 25 rokov.

Spracovali sme približne 25-tisíc strán rôznych tlačovín. Od časopisov až po letáky. Potrebujete reklamný leták? Neváhajte nás kontaktovať. To, čo nás baví a v čom sme dobrí, sú grafické práce a tešíme sa na každú novú výzvu.

  • časopisy
  • katalógy
  • knihy
  • plagáty
  • letáky
  • reklamné materiály

Po dodaní všetkých potrebných podkladov vám návrh grafiky odovzdáme v čo najkratšom čase. Nemusíte sa ničoho obávať, v prípade potreby so zákazníkmi komunikujeme a prípadné nedostatky riešime. Sme profesionáli a radi vás o tom presvedčíme.

Máte záujem o tlač? Ste na správnom mieste. Aj o tlač sa vieme postarať.

Neviete, čo je DTP? Prečítajte si, čo na to vševedúca Wikipedia:

Desktop publishing

Desktop publishing (anglicky doslova stolné publikovanie, skrátene DTP) je výraz používaný pre počítačovú sadzbu, teda využitie výpočtovej techniky na spracovanie textu, obrázkov a ďalšieho grafického materiálu a prípravu výslednej grafickej predlohy vo formáte vhodnom pre tlač.

Termín DTP sa rozšíril v 80. rokoch 20. storočia, kedy spoločnosť Aldus uviedla na trh sádzací program PageMaker. Tento program časom doplnili profesionálny QuarkXpressAdobe InDesign, zdarma poskytovaný TeX a jeho neskoršie komerčné klony a v posledných pár rokoch aj Scribus.

Samotná sadzba dokumentu spočíva vo vkladaní textov a obrázkov na stránku a ich úpravách. Väčšina sádzacích programov pracuje v režime WYSIWYG a ponúka celý rad funkcií, od importu mnohých formátov až po pokročilú prípravu pre tlač.

Aktuálne trendy v DTP:

  • Dochádza k prepájaniu databáz a sádzacích programov pre účely automatizácie prenosu dát do tlačeného dokumentu. ADTP (Automated Desktop Publishing). Automatizácia celú sadzbu výrazne zrýchľuje.
  • Zvyšuje sa počet pracovísk bežných firiem využívajúcich DTP.
  • Zvyšuje sa užívateľský komfort a prístupnosť ponúkaných DTP prostriedkov.
  • Vzájomne sa prelínajú aplikačné možnosti klasických textových editorov a DTP prostriedkov.

Zdroj: Wikipedia

Naša práca: