Copywriting

Každý dobrý text má svoj začiatok, koniec, ale aj svojho autora…

Či už texty určené do letákov, na billboardy alebo na webstránky, copywriting pripravíme presne na mieru vašim zákazníkom. Vieme, čo píšeme a dávame pozor na každé slovo. Pretože na každom slove záleží…

  • reklamné texty
  • články na web
  • texty do reklamných spotov
  • korekcie textov

Copywriting je dnes jednou z vyhľadávaných služieb. Prečo? Odpoveď je jednoduchá. V mori webstránok nie je jednoduché nájsť cestu k zákazníkovi. A aby ste tú svoju cestu mali čo najkratšiu a najjednoduchšiu, mali by ste si dať záležať na tom, čo na svojich web stránkach napíšete – ako budete komunikovať s návštevníkmi.

Nepokazte prvý dojem, ktorý zákazník z vás má, svojou web stránkou! Zverte vytvorenie obsahu odborníkom. Je to veľká investícia do budúcna, ktorá sa vám jednoznačne vyplatí.

Nie je text ako text. Už tomu rozumiete? Aj na niekoľkých slovách môže záležať. Copywriter vám v tom urobí jasno.

Presne viete, čo v letáku chcete mať? Výborne! S grafikou vám radi pomôžeme. A nielen s grafikou. My vám letáky aj vytlačíme.

Copywriting

Neviete, čo je copywriting? Prečítajte si, čo na to vševedúca Wikipedia:

Copywriting

Copywriting je anglický výraz, ktorý v oblasti reklamy a marketingu označuje tvorbu reklamných textov, v širšom význame tvorba textov pre marketing ako taký.

Tento termín vznikol spojením dvoch slov: copy (výraz pre reklamný text) a writing (písanie). Cieľom copywritingu je vhodne napísať text tak, aby presvedčil potenciálneho zákazníka k nákupu produktu alebo služby a zároveň prehĺbil pozitívne vnímanie značky (brandu).

Osoba, ktorá sa venuje copywritingu, sa označuje ako copywriter.

V oblasti copywritingu je možné rozlíšiť dva rozmery: online copywriting (písanie reklamných textov pre internetové prostredie) a offline copywriting (offline využitie prevažne v tlači, napríklad texty pre časopisykatalógyletáky atď.)

Pozri aj:

Zdroj: Wikipedia