Design:
Strony WWW

Bramy Lubsko

In-store RADIO

In store radio je, ako už z názvu vyplýva, rádio určené pre obchodný priestor. Je to hudobný program určený pre obchodný alebo iný priestor, v ktorom sa zdržiavajú klienti spoločnosti. Slúži na zvukové dotvorenie atmosféry, na komunikáciu produktov majiteľa rádia/klienta, príp. iných spoločností.

Systém je šírený internetom alebo satelitnou družicou, čo zabezpečuje jeho jednotný zvuk vo všetkých pobočkách klienta na ktoromkoľvek mieste v Európe.
Ako zvuková kulisa je použiteľný v obchodnoch, reštauráciách, hoteloch, bankách, či na čerpacích staniciach.

Program je vysielaný 24 hodín denne, 365 dní v roku.

Prečo reklama v In-store rádiu?
* oslovenie klientov priamo na mieste nákupu
* ozvučenie v celom priestore hypermarketu
* reklama vedie zákazníkov tam kam vy chcete
* reklamy sú pre dostatočnú zrozumiteľnosť vysielané o 6 dB hlasnejšie ako ostatný program
* veľmi nízka cena v pomere k počtu oslovených zákazníkov
* jedným odvysielaním oslovenie všetkých zákazníkov daného obchodného reťazca v krajine (spoty sú vysielané v danom čase vo všetkých obchodoch naraz)
* viac ako polovica návštevníkov nie je pred príchodom do obchodu presne rozhodnutá ktoré konkrétne výrobky ide nakupovať

Upresniť hľadanie


//-->