Technické informácie k produktom a službám

Billboard

Na krátkodobé reklamné kampane Vám odporúčame papierový billboard. Tlač trvá v závislosti od počtu kusov cca 2-3 dni, preto na túto skutočnosť myslite s dostatočným predstihom ešte pred začatím Vašej reklamnej kampane.

Pre dlhodobé reklamné kampane (cca do 1/2 roka) je vhodným materiálom na billboard samolepiaca fólia.

Treťou možnosťou je aj tlač na vinylový banner, ktorého životnosť je väčšia ako 1/2 roka a preto sa používa na dlhodobé reklamné kampane, najčastejšie brandové, prípadne na mobilitu samotnej reklamy, čo v praxi znamená, že tieto billboardy je možné zvesiť a opätovne vyvesiť na inom mieste alebo v inom čase. Samozrejme, bez poškodenia banneru.

Štandardný rozmer eurobillboardu je 510 x 240 cm.

Formát: EPS / PDF

Materiál: blueback papier

Modus: CMYK

Rozlíšenie: 300 DPI, Mierka 1:10

Fonty: prevedené do kriviek

Základné informácie k prenájmu

Základná doba prenájmu BBD je jeden mesiac. Kampaň začína prvým dňom kalendárneho mesiaca. 

-----------------------

City light

Technická špecifikácia:

CITYLIGHT 1,185 x 1,75 m; viditeľný rozmer 1,14 x 1,7 m

Formát: EPS / PDF

Materiál: 150g CLV papier

Modus: CMYK

Rozlíšenie: 300 DPI

Fonty: prevedené do kriviek

rozmer: mierka 1:5 (0,237 x 0,350 m) + 2 mm spadávka z každej strany

Základné informácie k prenájmu

Základná doba prenájmu CLV je jeden týždeň. Kampaň začína v utorok. Poskytujeme sieť citylightov s rovnomerným rozmiestnením plagátov v rámci mesta, v prípade dlhodobých prenájmov máte možnosť výberu konkrétnych cityligtov. V cene prenájmu je zahrnutý výves papierového plagátu jedenkrát týždenne. 

-----------------------

Podklady pre tlač CLV alebo billboardov je potrebné dodať minimálne 7 dní pred začatím reklamnej kampane.

Všetky dodané podklady musia byť optimalizované pre zobrazenie v pomere strán obrazovej plochy a rozlíšenia.

Foto dokumentácia kampane je v elektronickej podobe v cene kampane.

Ponúkame možnosť zabezpečenia tlače papierových plagátov, samolepiacich fólií či vinylových bannerov za výhodné ceny.